Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,  Pilotaż  „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach:

Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”, w 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:

www.parp.gov.pl w dziale Dofinansowanie, zakładka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
www.poig.gov.pl
www.tarr.org.pl

Kontakt w sprawie realizacji projektu:
dotacje@laude.pl

 

Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 

Umowa o dofinansowanie numer  UDA-POIG.04.06.00-06-007/12-00

Tytuł projektu: „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania przewozu kręgów stalowych przy zastosowaniu 20' kontenerów”

Data umowy: 26.06.2013

            Okres realizacji projektu: 15.09.2012 – 15.12.2015

Koszt realizacji projektu: 40 269 831,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 32 739 700,00 PLN

Wartość otrzymanego dofinansowania: 16 369 850,00 PLN, w tym:

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 914 372,50 PLN

w formie dotacji celowej: 2 455 477,50 PLN

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej firmy Laude Smart Intermodal S.A. wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej w postaci innowacyjnego w skali światowej 20' kontenera do przewozu towarów w kręgach umożliwiającego także transport innych rodzajów towarów, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki. Ww. wynalazek nie był do tej pory wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Unii Europejskiej.

Rezultatem projektu będzie zaoferowanie przez Laude Smart Intermodal S.A. na rynku europejskim udoskonalonej usługi transportu wyrobów stalowych w kręgach w kontenerach z coilmuldą. Obecnie rzadkością jest stosowanie transportu kontenerowego dla wyrobów stalowych ze względu na konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w ich ułożeniu, tzn. drewnianych lub stalowych palet co generuje dodatkowe koszty. Kręgi przewożone są samochodami z coilmuldą, bądź odpowiednio dostosowanymi odkrytymi wagonami.

Wdrożenie wynalazku innowacyjnego kontenera pozwoli na ograniczania kosztów poprzez zmniejszenie pustych przebiegów, brak konieczności stosowania zabezpieczeń oraz intermodalność. W celu wdrożenia wynalazku Laude.pl powiększy posiadane w zasoby przez zakup: 1.Innowacyjnych kontenerów do przewozu towarów zwłaszcza w kształcie zwojów – 800 szt. 2.Dźwigów

do kontenerów typu Reach Stacker - 2szt. 3.Oprogramowania do zarządzania terminalem kontenerowym.

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.