Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy,

Indywidualny Projekt Kluczowy organizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców realizowany w ramach Działania 5.4. „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2007-2013.

 

Okres realizacji Programu: 01.09.2010- 31.12.2013

Nr Ewidencyjny Projektu: RPKP.05.04.00-04-011/10

W ramach dotacji otrzymać można było wsparcie na współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie przeprowadzenia  badań przemysłowych, prac badawczo-rozwojowych i badań na zgodność z normami.

 

Umowa o udzielenie wsparcia nr: VB/02/2012/045

Tytuł projektu: „Wykonanie dokumentacji technicznej i prototypu innowacyjnego wielofunkcyjnego kontenera do przewozu towarów w kręgach i innych towarów”.

Data podpisania umowy: 19.07.2012

Okres realizacji inwestycji: 01-04-2012 – 31-08-2012

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 68 800,00 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 56 000,00 zł

kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 44 800,00 zł

Przedmiotem Przedsięwzięcia badawczego były prace badawczo-rozwojowe prowadzące do opracowania projektu wykonawczego oraz prototypu wielkogabarytowego kontenera do przewozu materiałów sypkich. W ramach Przedsięwzięcia współpracowano z przedsiębiorstwami posiadającymi status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Laude.pl poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze transportu kontenerowego. W ramach przedsięwzięcia powstanie projekt wykonawczy specjalistycznego kontenera dostosowanego do zidentyfikowanej przez Laude niszy rynkowej. 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.