POIG 8.2 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach:

Działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:

www.parp.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.tarr.org.pl

Kontakt w sprawie realizacji projektu:

dotacje@laude.pl 

Umowa o dofinansowanie numer  UDA-POIG.08.02.00-04-001/09
Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B przez Laude.pl Sp. z o. o. i partnerów biznesowych”

Data umowy: 03.08.2009

            Okres realizacji projektu: 30.03.2009 – 31.03.2010

Wydatki kwalifikowalne: 1 321 533,98 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 667 266,99 zł, w tym:

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 567 176,94 zł
ze środków budżetu państwa: 100 090,05 zł

W ramach powyższego projektu Spółka Laude.pl zleciła profesjonalnej firmie informatycznej stworzenie oprogramowania dedykowanego do kompleksowego zarządzania obsługą logistyczną firmy. Dzięki wdrożeniu zakupionego oprogramowania osiągnięto pełną automatyzację i kompleksowość obsługi procesów biznesowych, jakie zachodzą pomiędzy partnerami projektu. Wdrożenie systemu całkowicie zmodernizowało przepływ informacji pomiędzy partnerami biznesowymi we wszystkich etapach realizacji zamówień, usprawni kontrolę nad realizacją zamówień, zminimalizowało wymianę informacji drogą tradycyjną, doprowadziło do obniżenia kosztów związanych z papierową wymianą informacji oraz zminimalizowało ryzyko popełnianych przez to błędów. Wymiernymi korzyściami wdrożenia systemu jest pełna integracja systemów informatycznych przedsiębiorstw partnerskich poprzez wprowadzenie nowego, niezależnego systemu zarządzania łańcuchem logistycznym, zwiększenie wydajności pracowników, skrócenie czasu realizacji zamówień oraz obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw.

Realizacja projektu pozwoliła zwiększyć konkurencyjność wszystkich partnerów biorących udział w projekcie w szczególności poprzez zapewnienie potencjalnym klientom szerszego asortymentu usług, usprawnienie i automatyzację wszystkich procesów związanych z zamówieniem oraz zapewnienie wyższej jakości obsługi.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.