RPOWL, Działanie 1.3.

RPO WL 1.3. 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach: Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje,

Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw.
Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:

www.lawp.lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl

Kontakt w sprawie realizacji projektu:
dotacje@laude.pl

Zapytania ofertowe i ogłoszenia w związku z realizacją projektu:

Umowa o dofinansowanie numer  06.08-UDA-RPLU.01.03.00-06-052/08
Tytuł projektu: „Uruchomienie działalności Centrum Logistyki Laude.pl Sp. z o. o.”

Data umowy: 18.12.2008

            Okres realizacji inwestycji: 02.01.2009 – 27.11.2009

 

Wydatki kwalifikowalne: 6 006 000,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania  1 999 997,99 zł, w tym:

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 699 998,29 zł
ze środków Budżetu Państwa: 299 999,70 zł

 

Głównym celem realizacji projektu jest uruchomienie Centrum Logistyki realizującego w szczególności innowacyjną usługę na rynku polskim tj. rozformowywanie i dostawę CPT materiałów z Dalekiego Wschodu, dostarczanych do centrum logistycznego koleją transsyberyjską lub za pośrednictwem transportu kombinowanego: Chiny - (statkiem) Odessa - (koleją) Zamość. Jednocześnie świadczone będą usługi przeładunku i składowania - kompleksowe usługi przeładunku towarów wielkotonażowych, masowych, wymagających składowania pod dachem, kontenerowych. Zapewnienie klientom kompleksowej usługi i dostaw JUST IN TIME, w dokładnie określone miejsce „pod drzwi” zwiększy przewagę konkurencyjną spółki.

Realizacja tak dużej inwestycji w regionie dotkniętym dużym bezrobociem, nie tylko poprawi konkurencyjność spółki Laude.pl, ale także przyczyni się do dynamicznego rozwoju regionu. Spółka zakończyła już realizację inwestycji i zrealizowała założone cele projektu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.